Aktuality

V kauze nelegální střelnice selhal stavební úřad, říká úřad ombudsmanky - iDNES.cz 26.3.2019

Tragédie na základní škole: Gabriela (12) střelil spolužák do hlavy během výuky - 27.2.2019

Neštěstí na Slovensku! Chlapce na základní škole postřelil spolužák - 27.2.2019

Valy pro střelnici zdůvodnil stavitel rekreací, úřad to uznal a čelí kritice - iDNES.cz 25.1.2019

Zpráva o šetření ve věci zemních prací ‒ terénních úprav v katastru obce Hradčany-Kobeřice, Olomoucký kraj
- Brno 17. prosince 2018, JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv

Srdečně Vám děkujeme za Vaši důvěru v nás!

Budeme dělat vše, abychom vaši důvěru nezradili a plnili body z našeho programu.

Spolu pro děti

Tým Kobeřice pro děti:
Pro bezpečný, pohodlný a klidný život v našich rodných vesnicích Hradčany a Kobeřice

Kobeřice 18.7.2018

Otevřený dopis panu Fialovi a jeho pomocníkům!

Poté, kdy místními obyvateli zvolený starosta neprojevil snahu zastupovat většinu občanů, zformovali se obyvatelé Kobeřic k sebeobraně před v budoucnu hrozící nesnesitelnou hlukovou zátěží, do občanského hnutí www.kobericeprotistrelnici.cz.

Drazí provozovatelé a podporovatelé projektu střelnice v Kobeřicích, nepodléhejte falešnému předpokladu, že odpor proti vašemu podlému útoku na naše právo na klid, popř. proti bezdůvodnému hlukovému zatížení, někdy snad ustane.

Naopak! Naprostá většina občanů Kobeřic je pevně rozhodnuta dále všemi možnými prostředky právního státu ČR bojovat až do konce proti vašemu nefér a v tajnosti započatému projektu. Začali jste váš projekt v utajení, protože vám bylo jasné, že v případě oficiálního a zákonného postupu podle stavebních i ostatních zákonů ČR by byl nerealizovatelný.

Bylo vaším nekalým úmyslem občany překvapit a poté postavit až před hotovou skutečnost.

Nebo jste mylně počítali s tím, že jsou obyvatelé Kobeřic lehce manipulovatelní?

Je nám jedno, jaké náklady nám k naší sebeobraně vzniknou. Pečlivě uchováváme všechny účty našich právních zástupců stejně jako další účty všech věcných výdajů, které Vám a vašim podporovatelům následně předložíme k úhradě.

Nejdražší pro Vás ale bude, pokud byste měl oproti všeobecnému očekávání (při totálním selhání ČR jako právního státu) úspěch při realizaci Vaší střelnice, že Vás poté všichni místní obyvatelé zažalují pro náhradu škody, za Vámi zapříčiněnou ztrátu hodnoty jejich nemovitostí.

Stejně tak vyčíslíme případné náklady na přestěhování osob, které budou nuceny kvůli pronikajícímu hlukovému zatížení a následnému poškozenému duševnímu zdraví opustit Kobeřice.

Nastal tedy pro Vás čas se rozumně zamyslet nad tím, zda by nebylo smysluplné Váš projekt realizovat jinde.

Kromě toho Vám doporučujeme přečíst si směrnice České policie, u které jste zatím zaměstnán a začít se jimi řídit.

S přátelskými pozdravy

Kolektiv www.kobericeprotistrelnici.cz

P.S. Pokud byste chtěl s námi vést pragmatický rozhovor, jsme Vám rádi k dispozici. Stačí poslat email na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Volby do zastupitelstev obcí 2018 - Hradčany-Kobeřice

 

 

 

MF dnes 16. 4. 2018

Jak je to možné ???

Aniž by informoval obyvatele své obce nebo zastupitelstvo o záměru svého kupujícího, prodal starosta obce své pozemky v katastrálním území Kobeřice nerezidentovi obce, který na nich dle svého vyjádření zamýšlí zřídit střelnici.

Jak vyplývá z příslušného katastru nemovitostí, tyto pozemky starosta nabyl koncem roku 2009 od obce za kupní cenu cca 3,10 Kč/m2 a kupní smlouvu tehdy podepsal za obě strany, jako kupující i za obec jako prodávající.

Čistě náhodou se občané obce dověděli o stavebním záměru kupujícího, a to zřízení střelnice ve vzdálenosti pouhých 300 m od centra obce.

Zcela překvapení a šokovaní obyvatelé obce se začali organizovat a převážná většina z nich podepsala petici proti zřízení střelnice. Petice byla dne 05.02.2018 doručena obci.

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce 20. prosince 2017 zastupitelstvo obce usnesením vybudování střelnice zamítlo.

Jak vyplývá z příslušného katastru nemovitostí, cca týden po tomto zamítavém usnesení zastupitelstva obce starosta prodal další významný původně obecní pozemek investorovi střelnice.

Přibližně od listopadu 2017 začaly být na pozemku p.č. 77/3 k.ú. Kobeřice, bezprostředně sousedícím s veřejnou komunikací č. III/4335, a rovněž na pozemcích sousedních, káceny stromy, a to i o víkendech.

Začátkem února 2018 začal zřejmě investor střelnice s rozsáhlými terénními úpravami, při nasazení stavebních strojů a nákladních vozidel.

Aktuálně je na pozemku p.č. 77/3 k.ú. Kobeřice a sousedních pozemcích mj. vybudován několik metrů vysoký násyp zeminy, který se jeví být stavbou tzv. ochranného valu střelnice.

Příslušný stavební úřad měl být informován pouze o malých přemístěních zeminy resp. „úklidu pozemku“.

Příslušná správa veřejné komunikace č. III/4335 byla překvapena zřízením nepovoleného vjezdu a výjezdu z pozemku p.č. 77/3 v k.ú. Kobeřice na tuto komunikaci.

Tento vjezd a výjezd, pravděpodobně vybudovaný firmou, provádějící práce na předmětných pozemcích, se nachází v kritickém místě v nepřehledné esovité zatáčce na západním vjezdu do obce.

Protože se zde vozidla mohou pohybovat vyšší rychlostí než 50 km/h a vzhledem k tomu, že tento výjezd ze staveniště je nad úrovní komunikace, a proto může ze staveniště a v mezidobí vybudovaného valu na tomto pozemku stékat hlína na komunikaci, je zde reálné zvýšení rizika vzniku dopravních nehod.

Aktuálně je tento nájezd a výjezd ze staveniště dle potřeby stavební firmy zbudován či odstraňován. Do budoucna však investor střelnice plánuje na tomto místě prosadit trvalé napojení pozemku p.č. 77/3 k.ú. Kobeřice na veřejnou komunikaci č. III/4335 a za tímto účelem podal žádost odboru dopravy Magistrátu města Prostějov.

Obec nemá územní plán a střelnice se má nacházet v tzv. nezastavěném území. Z dostupných informací vyplývá, že pro tento rozsáhlý projekt střelnice nejsou žádná rozhodnutí či povolení.

Vzhledem k rozsahu terénních úprav existuje důvodné podezření, že došlo k porušení stavebních předpisů.

Celoplošné vykácení stromů a rozsah několikametrových hloubkových a výškových terénních úprav na ploše významně převyšující 300 m2 vedou k závěru, že se ve skutečnosti nebude jednat o malou investici pro několik sportovních střelců.

Spíše se bude jednat o velkorysý projekt střelnice zřejmě pro dlouhé zbraně ???

Obyvatelé obce jsou sice zvyklí na rovnoměrný hluk dlouhodobě umístěného provozu, avšak chod tohoto provozu je v pracovní dny a končí brzy odpoledne.

O víkendech je klid.

Tento naléhavě potřebný čas v době na odpočinek a regeneraci je nyní ohrožen, neboť nelze vyloučit provoz střelnice o sobotách, nedělích a svátcích.

Pan starosta obce žije pokojně v klidné druhé části obce, vzdálené vzdušnou čarou ca 3 km. Investor střelnice a zřejmě její budoucí provozovatel má bydliště v obci vzdálené vzdušnou čarou ca 7 km.

Na střelnici doplatí především občané obce, neboť způsobí závažné snížení kvality jejich života a bydlení, ale také významné snížení hodnoty a tržní ceny jejich nemovitostí, neboť stálé zatížení hlukem způsobí neprodejnost jejich nemovitostí či minimálně výrazné snížení kupní ceny.

Kobeřice 13.03.2018

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.kobericeprotistrelnici.cz

Mysleli jsme, že žijeme v právním státě!

Jak je možné, že taková stavba vzniká bez řádného povolení a schválení zastupitelstvem obce?!

Za zničení pozemku s lesíkem kvůli střelnici může dle GIBS posunutý kolík - iDNES.cz 29.6.2018
Diskuse k článku

Policista při budování soukromé střelnice zničil les, úřad vše posvětil - iDNES.cz 21.5.2018

Krádež dřeva u nechtěné střelnice stavěné policistou už prověřuje GIBS - iDNES.cz 23.4.2018

Policista upravuje parcelu, zmizel kus lesa i cizí dřevo (MF Dnes) - 16.4.2018

Stavitel soukromé střelnice u obce vykácel a zabral část cizí parcely - iDNES.cz 28.3.2018

Stavbu soukromé střelnice v Hradčanech-Kobeřicích prošetřuje kvůli terénním úpravám stavební úřad - 27.3.2018

Lidé u vsi nechtějí střelnici, starosta vydělal na prodeji pozemků pro ni - iDNES.cz 15.3.2018

Musí někdo umřít, aby úřady začaly jednat?!

Na této nebezpečné cestě do školy pro naše děti z Hradčan do Brodku a zpět.

Bohužel došlo na naše slova!

„TAJNÁ“ STŘELNICE u Kobeřic vzniká VŠEM NAVZDORY článek ve Večerníkpv.cz 20.2.2018

Usnesení zastupitelstva obce Hradčany-Kobeřice přijaté na 5. veřejném zasedání roku 2017 dne 20.12.2017

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.12.2017

více na webu obce

Napište nám Váš názor

Prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.
Prosím uveďte svou emailovou adresu.
Prosím napište text Vaší zprávy.
Neplatný vstup